Túi vải trồng cây

Túi vải trồng cây

Túi vải trồng cây được may bằng vải địa kỹ thuật và chỉ chuyên dụng gồm các bầu túi để chứa đất trồng cây treo tường hoặc làm thành vườn đứng

Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt