Túi địa kỹ thuật

Túi địa kỹ thuật

Túi địa kỹ thuật được may bằng vải địa kỹ thuật có khả năng chứa đất hoặc cát làm đê mềm chắn sóng hoặc làm bờ kè, mái ta luy

Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt