Trải vải địa kỹ thuật

Trải vải địa kỹ thuật

Trải vải địa kỹ thuật và may nối mép vải địa kỹ thuật là một trong các hạng mục thi công xử lý nền đất yếu bằng máy may và chỉ may chuyên dụng

Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt