Các dự án đã triển khai

Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội

Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh

Hạng mục:

  • Thi công hàn màng chống thấm HDPE

Thời gian từ

  • 14/5/2015
  • 20/6/2015

Chuyên mục tương tự

Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội

Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội

Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh Hạng mục: Thi công hàn màng chống thấm HDPE Thời gian từ 14/5/2015 20/6/2015

+
Xây dựng bãi rác, cảnh quan môi trường Lào Cai

Xây dựng bãi rác, cảnh quan môi trường Lào Cai

Xây dựng bãi rác, cảnh quan môi trường Lào Cai Hạng mục Cung cấp màng chống thấm HDPE Thi công hàn Thời gian từ 09/11/2014 23/01/2015

+
Quảng Trường Cổng Tây Hạ Long Quảng Ninh

Quảng Trường Cổng Tây Hạ Long Quảng Ninh

Quảng Trường Cổng Tây Hạ Long Quảng Ninh Hạng mục Thi công trải vỉ nhựa thoát nước và vải địa kỹ thuật Thời gian từ 23/06/2018 28/08/2018  

+
Hầm đường bộ qua đèo cả

Hầm đường bộ qua đèo cả

Hầm đường bộ qua đèo cả Hạ Tầng Việt cung cấp vải địa kỹ thuật và màng chống thấm PVC cho dự án hầm đường bộ qua đèo cả

+