Tin nội bộ

Hạ Tầng Việt đã có chi nhánh HCM

Công ty Hạ Tầng Việt triển khai hệ thống chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh địa chỉ tại 273 Man Thiện, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh